ข้อแตกต่างระหว่าง รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป vs รั้วอิฐ

 รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป vs รั้วอิฐ!!!

วันนี้เรามีตัวอย่าง มาให้คุณได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของรั้ว 2 แบบด้วยกันคือ รั้วคอนกรีตสำเร็จรูปและรั้วอิฐ
รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
-ระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว
-สีติดแน่น ทนนาน ไม่เปลืองสี
-วัสดุในการผลิตมีคุณภาพ
-แข็งแรงกว่าด้วยการเสริมลวดเหล็ก (Pc Wire) ทุกชิ้นส่วนของรั้ว
-ได้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้นส่วน
 
รั้วอิฐบล็อก
-ระยะเวลาก่อสร้างนานเพราะต้องหล่อคอนกรีต
-ทำให้เปลืองสี สีล่อนง่าย สวยไม่นาน
-ผนังอิฐบล็อก ไม่เสริมเหล็กเลยทำให้ถูกพังทลายได้ง่าย
-คุณภาพอาจไม่สม่ำเสมอ